Følgende salgs- og leveringsbetingelser er gældende ved brugen af MyFirstDeal.dk og køb af værdibeviser, som udbydes af MyFirstDeal.dk ApS

MyFirstDeal.dk gør udtrykkeligt opmærksom på, at det udelukkende er samarbejdspartnerne, der leverer de varer eller services, som du som kunde får en ret til via dit værdibevis. MyFirstDeal.dk formidler altså kun en kontakt mellem dig som forbruger og leverandøren.

1. Hvem kan købe et værdibevis på MyFirstDeal.dk?
Du skal være mindst 18 år for at købe på MyFirstDeal.dk. Når du køber et værdibevis, bekræfter du også, at du er mindst 18 år.

2. Hvordan køber jeg et værdibevis?
2a. Et værdibevis kan bestilles online via www.MyFirstDeal.dk. Ved bestilling angives navn, adresse, e-mailadresse og kortoplysninger. Umiddelbart efter bestillingen er gennemført, vil man pr. e-mail modtage en bekræftelses på sit køb, denne bekræftelse virker som en reservation af værdibeviset.

2b. Den endelige bekræftelse af købet og derved også betalingen sker først, når du modtager dit værdibevis, eller når minimum antal salg er opnået (dette er oplyst på tilbuddet), hvis der er krav om dette. Såfremt kravet om minimum antal købere ikke opfyldes, vil købet af værdibeviset ikke være gældende og betalingen vil blive tilbageført til det samme kort som du har benyttet under dit køb.

3. Priser
Alle priser på www.MyFirstDeal.dk er oplyst i danske kroner og er oplyst inklusiv moms og andre afgifter.
Der tages forbehold for trykfejl, kurs- og prisændringer samt tekniske fejl.

4. Hvornår får jeg mit værdibevis?
Når købet er gennemført vil værdibeviset blive sendt pr. e-mail til den e-mail-adresse, som er angiver i forbindelse med bestillingen. Afsendelsen af værdibeviset sker umiddelbart efter, at betalingen er registreret på vores konto. Værdibeviset indeholder et unikt referencenummer, som du bedes oplyse hos den relevante samarbejdspartner. (Du vil altid kunne finde værdibeviser du har købt på din personlige side, som du tilgår under LOG IN)

3. Hvordan betaler jeg?
3a. Du kan enten betale med dit tilgodehavende beløb på din MyFirstDeal-konto, eller med betalingskort. Har du penge stående på din MyFirstDeal-konto, vil beløbet altid automatisk blive trukket herfra ved nye køb.

3b. Salget af værdibeviset kommer først i stand, når det lykkes MyFirstDeal.dk at registrere betalingen. Skulle betalingen ikke lykkes evt. grundet forkert indtastede kort oplysninger, der ikke er dækning, kreditkortnummeret er forkert, eller lignende, kommer salget af værdibeviset heller ikke i stand.

4. Hvilke betalingskort kan jeg bruge?
MyFirstDeal.dk tager imod følgende betalingskort: Visa, Visa/Dankort, Visa Electron, Mastercard, Mastercard Maestro eller American Express.

5. Hvad er betalingsgebyr?
Ved brug af dansk udstedte kreditkort tilskrives der et gebyr på 1,25 % + 1,12 kr. af det samlede transaktionsbeløb.
Ved brug af udenlandsk udstedte kreditkort tilskrives der et gebyr på 2,95 % + 1,12 kr. af det samlede transaktionsbeløb.
Gebyrerne er i overensstemmelse med betalingstjenestelovens § 79. Det samlede betalingsgebyr vil fremgå af prisen, før du gennemfører dit køb. MyFirstDeal.dk refunderer ikke betalingsgebyret ved refundering af et værdibevis.

6. Hvad hvis jeg indtaster forkerte oplysninger ved køb af produkt?
Indtaster du en forkert adresse under et produktkøb, eller kommer du til at købe et forkert produkt (f.eks. forkert farve eller størrelse), er der råd for det. Du kontakter hurtigst muligt forhandleren af produktet og oplyser om fejlen. Forhandlerens kontaktinformationer finder du under “Det med småt” i MyFirstDeal.dk-kampagnen eller på dit værdibevis. I de fleste tilfælde kan du også få dine penge retur. Se hvordan i afsnittene “Hvad hvis jeg fortryder mit køb?”

7. Hvad hvis jeg skal returnere et produkt?
Du har altid 14 dages fuld returret, når du køber et produkt gennem MyFirstDeal.dk. Hvis du skal returnere et produkt, skal det sendes til forhandleren, og du betaler selv for fragten. Så snart forhandleren bekræfter at have modtaget produktet, vil dine penge fra blive refunderet til de konti, hvorfra produktet er købt. MyFirstDeal.dk er kun formidler af produkt-kampagner. Alle spørgsmål vedrørende produktet, levering, reklamation mv. skal du rette til den specifikke forhandler. Er produktet defekt, skal du også selv kontakte forhandleren.

8. Hvad hvis jeg fortryder mit køb?
En forbruger har ret til at annullere en ordre og få anskaffelsesprisen tilbagebetalt uden at oplyse en grund, inden 14 dage efter modtagelse, dog ved undtagelse ved køb af værdibeviser til billetter til f.eks. arrangementer eller events, eftersom billetter er undtaget fortrydelsesretten i henhold til Lov om visse forbrugeraftaler § 17, stk. 2 jf. § 9, stk. 2, nr. 2a.
Køb af levnedsmidler og varer til husholdningens løbende forbrug.
Efter udløb eller benyttelse af værdibeviset kan fortrydelsesretten ikke gøres gældende.
Du kan fortryde et køb ved at kontakt MyFirstDeal.dk’s kundeservice.

Vi tilbagebetaler til det kreditkort som er blevet benyttet ved bestillingen. Det aftalte beløb krediteres og pengene indsættes på din konto senest 8 dage efter modtagelsen.

9. Hvad hvis jeg fortryder mit køb - efter udløbsdatoen?
Fra 14 dage efter købet af dit værdibevis og indtil 90 dage efter værdibevisets udløbsdato kan du annullere købet og få beløbet tilbage som et tilgodehavende på din MyFirstDeal-konto.

10. Hvornår kan jeg ikke længere fortryde mit køb?
Efter du har benyttet dit værdibevis, kan du ikke længere fortryde dit køb. Myfirstdeal.dk’s værdibeviser og købsbetingelser er udarbejdet i overensstemmelse med og omfattet af dansk ret. Myfirstdeal.dk henviser generelt til dansk rets almindelige aftale- og køberetlige regler, herunder reglerne om forbrugerkøb.

11. Hvad hvis forhandleren vil forlænge mit værdibevis?
MyFirstDeal.dk frasiger sig ethvert ansvar for aftaler, der er indgået med en given forhandler, og som går ud over MyFirstDeal.dk’s generelle handelsbetingelser samt betingelserne i en given kampagne. Laver du derfor en aftale med en forhandler, som overskrider den fastsatte indløsningsperiode eller lignende, kan MyFirstDeal.dk ikke længere holdes ansvarlig.

12. Hvad hvis der opstår fejl eller problemer?
Opstår der fejl eller problemer med værdibeviset eller indløsningen heraf vil du kunne søge hjælp hos MyFirstDeal.dk under "Kontakt os" og du kan til enhver tid kontakte os via info@Myfirstdeal.dk.

13. Informationer om værdibeviser
Alle værdibeviser er beskrevet og gengivet så oplysende som muligt, både via tekst, billeder og video, efter et eller flere besøg af personale tilknyttet MyFirstDeal. Kunden kan ikke gøre ansvar gældende over for MyFirstDeal i anledning af beskrivelserne, billeder og videoer af værdibeviset.

14. Reklamation
Skulle du opleve problemer med dit værdibevis fra MyFirstDeal.dk kan du kontakte vores kundeservice på info@MyFirstDeal.dk

Hvis du har oplevet problemer med partneren, efter du har indløst dit værdibevis, skal du kontakte partneren.

15. Anmeldelser
Når værdibeviset bliver indløst, får du mulighed for at lave en anmeldelse af udbyderen og din oplevelse. Disse anmeldelser kan udbyderen se, samt de bliver offentliggjort på fremtidige tilbud fra samme udbyder. Formålet med offentliggørelsen af anmeldelserne, er at øge gennemsigtigheden af tilbuddets kvalitet.

16. Håndtering af personoplysninger
MyFirstDeal registrerer de oplysninger, du afgiver om navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Oplysninger som du afgiver derudover i din brugerprofil, er frivillige. MyFirstDeal er ansvarlig for indsamling og håndtering af data. Du har altid mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i persondataloven.

MyFirstDeal.dk bruger cookies til at føre demografiske og brugerrelaterede statistikker og for at sikre en alsidig visning af reklameformater. Til brug herfor registrerer MyFirstDeal.dk informationer af teknisk karakter som brugertid, browsertype, IP-numre m.v. Ved alle reklameformater registrerer vi, om du klikker på de leverede annoncer. Du kan læse mere om hvordan du kan begrænse hjemmesider i at sætte cookies på din computer her: http://minecookies.org/cookiehandtering.

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere værdibeviset til dig.

Personoplysningerne registreres hos MyFirstDeal.dk og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren for MyFirstDeal.dk har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige på MyFirstDeal.dk er Katrine Leisby Hammerlund

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.
Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Oplysninger afgivet til MyFirstDeal.dk videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Som registreret hos MyFirstDeal.dk har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til MyFirstDeal.dk via e-mail info@MyFirstDeal.dk.

17. Cookies
På MyFirstDeal.dk anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, hvordan afhænger af din browser.

Logstatistik
Vi bruger en logstatistik på MyFirstDeal.dk hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.
 
Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere MyFirstDeal.dk  

18. Ansvar
MyFirstDeal er ikke erstatningsansvarlig for skade i enhver henseende. MyFirstDeal kan derfor ikke drages til ansvar for andet, end hvad der følger af dansk lovgivning.

Vedrørende misforståelse, forsinkelse eller ikke ordentligt håndteret bestillinger eller meddelelser som følge af brug af internettet eller andre kommunikationsformer i udvekslingen mellem dig og MyFirstDeal, kan MyFirstDeal ikke drages til ansvar.

I forbindelse med værdibevis som er bestilt på MyFirstDeal.dk fraskriver MyFirstDeal sig ethvert ansvar for fejl og mangler ved den ydelse som værdibeviset giver adgang til. Værdibeviset leveres af en leverandør, som eksempel en restaurant, frisør, koncertsted osv… Denne ansvarsfraskrivelse gælder for enhver form for misligholdelse fra Leverandørens side, således at køberen af værdibeviset eller MyFirstDeal kun kan rette et evt. krav mod Leverandøren af ydelsen. MyFirstDeal er således alene formidler af værdibeviset og den/de hertil knyttede ydelser.

MyFirstDeal fraskriver sig desuden ethvert ansvar for tab, du måtte lide, som følge af dit køb af værdibeviset. Det betyder blandt andet, at MyFirstDeal ikke kan gøres ansvarlig for at dække din rejseomkostninger eller andre tillægsydelser, som du har valgt at købe hos tredjemand for at kunne anvende dit værdibevis. Det er således dit eget ansvar at komme frem til det sted, hvor værdibeviset kan anvendes, og skulle du lide tab eller få forøgede omkostninger til transport, ophold eller andet på grund af aflysninger eller andre ændringer ved varen eller services, som skyldes leverandøren, må du søge erstatning hos leverandøren.

MyFirstDeal kan ikke gøres erstatningsansvarlig efter erstatningsansvarsloven eller almindelige erstatningsretlige principper i øvrigt for noget tab, som køberen måtte lide som følge af anvendelsen af MyFirstDeal.dk.

Værdibeviser købt på MyFirstDeal.dk samt betingelserne herfor er udarbejdet i overensstemmelse med og omfattet af dansk ret. Enhver tvist om rettigheder til eller uenigheder om indholdet i et værdibevis eller øvrige tvister omkring forståelsen af disse vilkår eller indholdet af et værdibevis eller andre oplysninger på MyFirstDeal.dk i øvrigt skal indbringes for Byretten i København som rette værneting, med adgang til henvisning og anke i overensstemmelse med bestemmelserne i retsplejeloven.

19. Ændring af betingelser
MyFirstDeal har til enhver tid ret til at ændre nærværende betingelser. De gældende betingelser vil altid fremgå på MyFirstDeal.dk.

20. Værneting
Aftalen er underlagt dansk ret.
En eventuel tvist mellem Kunden og MyFirstDeal skal afgøres efter dansk ret, med byretten i København som aftalt værneting med sædvanlig henvisning og appeladgang efter retsplejelovens regler.

21. Fortrolighed
Alle oplysninger som du angiver her på siden, anvendes kun til internt brug og videregives ikke til 3. part, medmindre du selv giver tilladelse til dette.

22. Kontaktoplysninger
MyFirstDeal.dk ApS
Hauchsvej 17
1825 Frederiksberg C
CVR nummer: 36198893
E-mail: info@MyFirstDeal.dk